”Vi ska bli bäst på att jobba ortsoberoende”

Janna Valik är ny generaldirektör på E-hälsomyndigheten sedan den 19 juni 2017. Hon har kastats rakt in i arbetet med att flytta större delen av myndigheten från Stockholm till Kalmar.

Bild: Janna Valik, gd för eHälsomyndigheten, Foto: eHälsomyndigheten/Jennifer Glans

Du har ju tidigare varit generaldirektör både på Migrationsverket och Boverket. Vad tar du med dig därifrån in i din nya roll?

– Jag har en lång tid som myndighetschef i olika uppdrag bakom mig och det är naturligtvis en styrka när det gäller att leda en myndighet som på många sätt står inför en omstart. Jag har erfarenhet av att leda verksamhet i förändring och inte minst har jag varit på myndigheter som är placerade utanför Stockholm, det är också något jag tar med mig in i det här.

Vilka är dina arbetsgivarpolitiska erfarenheter som du särskilt tar med dig?

– Under min tid på Migrationsverket gick vi igenom både ökningar och minskningar i resurser i lika intensiva perioder. Därifrån tar jag med mig förmågan att tänka parallellt, både att se till att den löpande verksamheten fungerar samtidigt som kompetensen måste bevaras när medarbetarantalet skiftar. På E-hälsomyndigheten är det mesta av arbetet kring omlokalisering redan gjort, jag kom in i processen ett år efter flyttbeslutet, och nu handlar det om att se till att säkra överföringen av verksamhetsspecifik kunskap och erfarenheter.

Den större delen av myndigheten flyttar ju till Kalmar men en del blir kvar i Stockholm. Hur ska ni hantera det?

– Vi ska bli bäst på att jobba ortsoberoende, det är något som jag verkligen jobbar för. Vi är en myndighet, oavsett var vi sitter. För att skapa den kulturen är det viktigt att vi har teknik som fungerar och får igång en struktur för digitala möten. Det handlar givetvis också om att entusiasmera medarbetarna att ha tilltro till att det fungerar.

Utöver det du nämnt tidigare, vilka särskilda utmaningar står ni inför som myndighet?

– Det är en utmaning att behålla fokus på det nationella uppdraget nu när delar av verksamheten flyttar från Stockholm, att få omvärlden att förstå att vi jobbar för hela Sverige och inte regionalt. Sen är ju utmaningen som för många andra att säkra kompetensen på myndigheten. Det har gått bra att få tag på experter, däremot kan det vara något svårare att bemanna ledningsfunktioner, HR, ekonomer och liknande där vi konkurrerar med många andra. Det kommer att lösa sig men kan ta tid.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: Utveckling och innovation, Attraktiv arbetsgivare, och Ledarskap. Vilket av dessa områden har ni särskilt fokus på utifrån ert uppdrag?

– Ledarskap. Just nu är det vad vi måste fokusera på, vi behöver rekrytera och fasa in nya chefer på flera nivåer. Ledarskap är i sin tur starkt kopplat till medarbetarskap, det är något jag brukar jobba mycket med.

Vilket av dessa områden tror du är den största utmaningen i framtiden och vad anser du att vi inom staten behöver göra för att ta oss an den?

– Att utveckla staten som attraktiv arbetsgivare. Vi erbjuder bra villkor men är dåliga på att föra ut det. Omlokaliseringarna kan på kort sikt påverka bilden av staten som attraktiv arbetsgivare och jag tror att vi behöver skapa system för hur vi tar hand om personalen när en flytt blir aktuell, för att vi ska fortsätta att uppfattas som attraktiva. Samtidigt ökar vi erfarenheten och kompetensen inom den offentliga förvaltningen genom att finnas på fler orter.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Boverkets arbete med plan- och bygglagstiftningen, PBL, och tillämpning av lagen. Vi utvecklade ett digitalt arbetsverktyg ”Kunskapsbanken” som ett stöd och hjälp för de som arbetar med samhällsbyggnad och planering runt om i Sverige. Ett komplement till detta blev också alla interaktiva webbinarier med Boverkets experter som tog upp särskilt viktiga frågor. Båda aktiviteterna blev mycket uppskattade bland de som arbetar med dessa frågor. En annan sak jag har med mig i arbetet är ”öppna föredragningar”. Vi har en fast tid då medarbetare får komma och föredra sina ärenden för gd och alla är välkomna att delta. Att sprida kunskap är viktigt.

Har du någon dold talang?

– Jag gör tydligen riktigt goda pannkakor, de är mycket populära hos barnbarnen.

Kort om: E-hälsomyndigheten

E-hälsomyndigheten arbetar för att Vision e-hälsa 2025 ska bli verklighet, genom att samordna regeringens satsningar inom e-hälsa och erbjuda ett antal produkter och tjänster till individer och professioner. Myndigheten ska bidra till en bättre hälsa, vård och omsorg genom att arbeta för att digitaliseringens och e-hälsans möjligheter på ett sätt som gynnar samhället och individen.

Antal anställda: 145

Ort huvudkontor: Stockholm, från maj 2018 Kalmar

Länk till E-hälsomyndighetens webbplats.