”Ledaren är väldigt viktig för att skapa en gemensam känsla för vart vi ska”

Vid årsskiftet tog Lena Ag klivet från ideell till statlig sektor när hon blev generaldirektör för den nystartade Jämställdhetsmyndigheten. Där ska hon nu forma en enhet med experter från olika delar av samhället.

Bild: Lena Ag, Jämställdhetsmyndigheten. Foto: Jämställdhetsmyndigheten

Du kommer från den ideella sektorn och var närmast generalsekreterare för organisationen Kvinna till kvinna. Vad tar du med dig därifrån in i din nya roll?

– Ett internationellt perspektiv på jämställdhetsarbete med erfarenheter från olika delar av världen. Även om sammanhangen är olika, så är det ofta i grunden likartade problem och utmaningar som ska hanteras. Ytterst är ju målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Vilka är dina erfarenheter av arbetsgivarpolitiska frågor?

– Kvinna till kvinna hade personal såväl i Sverige som utomlands. Organisationen växte under mina år, vilket ställde krav på att vara flexibel och hitta lösningar på oväntade problem som plötsligt dök upp. Att lyssna och våga lita på personalen är helt avgörande i sådana skeden.

Vilka särskilda utmaningar har ni som nystartad myndighet?

– Vi ska samla kraften i Sveriges jämställdhetsarbete. Vi har ögonen på oss, och det finns stora förväntningar på att vi ska leverera resultat. Men vi kan inte ensamma fixa jämställdheten, det är en uppgift för hela samhället. En mycket stor utmaning är att hejda och få ett stopp på mäns våld mot kvinnor, inklusive det hedersrelaterade våldet, prostitution och människohandel. Där ser vi tyvärr en oroande utveckling, inte bara i Sverige utan i hela världen. Det framgick om inte annat av #metoo-upproret.

Vilken fas av uppbyggnaden av myndigheten är ni i nu?

– Vi har funnits i drygt 100 dagar och mycket av arbetet har handlat om att planera och lägga fast hur myndigheten ska arbeta de kommande åren. Just nu finns ett knappt 50-tal medarbetare på plats. Vi ska bli bortåt 70 när alla rekryteringar är klara. Det är ekonomer, jurister, journalister, samhällsvetare, polis, åklagare med flera som sökt sig hit från andra myndigheter, företag, organisationer, universitet och högskolor. Internt har vi mycket föreläsningar för varandra där vi delar med oss av våra ofta helt unika kunskaper. Det är fantastiskt roligt. Det är klart att det också finns födslovärkar, en del lite smått larviga som att flera av våra toaletter inte fungerade i början. Det var felinstallationer och dåliga lås. Sånt kan man skratta åt efteråt på nån personalfest, men det är så lagom kul när någon blir inlåst och det krävs en kofot för att öppna dörren. Var hittar man en kofot?

Hur viktig är ledarens roll i en ny organisation?

– Väldigt viktig, inte minst för att skapa en gemensam känsla för vart vi ska. Här handlar det mycket om att se medarbetarna och göra dem delaktiga i processen. Jag hoppas även att min erfarenhet som chef bidrar till att göra Jämställdhetsmyndigheten till en attraktiv arbetsplats.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: utveckling och innovation, attraktiv arbetsgivare och ledarskap. Är det något av dessa som ni har särskilt fokus på utifrån ert uppdrag?

– För en statlig myndighet placerad i Angered gäller det att vara på tårna på alla sätt. Arbetsplatsen, arbetsuppgifterna och arbetsvillkoren måste var för sig och sammantaget vara så attraktiva att vi kan locka till oss de bästa experterna och utredarna från hela Sverige. Så här långt har det gått oväntat bra. Intresset har varit stort. Över 1300 personer sökte de först utannonserade tjänsterna. Utmaningen är att få minst lika många till att söka de kommande tjänsterna som ska utlysas, och samtidigt behålla all den kompetens vi redan har.

Vilket område tror du är den största utmaningen för staten som helhet?

– Jag har bara drygt hundra dagar som generaldirektör så jag har inte någon klar bild av det. Men det är viktigt att alla statligt anställda kan känna stolthet över sitt uppdrag och sitt arbete.

Berätta något du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Att jag var med och startade Kvinna till kvinna för 25 år sedan.

Har du någon dold talang?

– Odla dahlior.

Kort om Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten inrättades 1 januari 2018 och ska säkerställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken.

Myndigheten ska ha en nära samverkan med andra statliga myndigheter, samt med kommuner, landsting, regioner, det civila samhället och näringslivet. Jämställdhetsmyndighetens uppgift är att samordna, följa upp och på olika sätt ge stöd inom jämställdhetens områden.

Ort: Angered centrum, Göteborg

Antal anställda: i nuläget cirka 50

Länk till Jämställdhetsmyndighetens webbplats.