”Vi behöver locka fler till högre utbildning”

Ylva Fältholm blev ny rektor på Högskolan i Gävle den 1 juli 2017. Hon prioriterar frågan om kompetensförsörjning, vill bredda rekryteringen av högskolestudenter och även ge dem möjlighet att åka ut i världen.

Bild: Ylva Fältholm, Foto: Britt Mattsson

Du är ju civilingenjör i botten, professor i arbetsvetenskap och har även haft ledarpositioner som prefekt och dekan. Vad tar du med dig in i din nya roll som myndighetschef för en högskola?

– Jag tar ju framför allt med mig min erfarenhet av att både ha jobbat med arbetsgivarfrågor och strategiska beslut, det är min stora fördel nu som rektor. Som arbetsgivare är kompetensförsörjningen en prioriterad fråga, inte minst att skapa bra arbetsvillkor i en pressad värld som akademin är. Det kan vara svårt att rekrytera men minst lika besvärligt att behålla personal, inte minst forskare från andra länder som inte är vana vid att behöva söka medel själva. Akademin har blivit ganska tuff, det handlar mycket om prestation.

Vilka andra utmaningar har ni som myndighet och högskola framför er?

– Förutom kompetensförsörjningen handlar det om att vi måste öka andelen externfinansierad forskning. Statens anslag räcker inte till så vi måste bli bättre på att konkurrera om externa medel. Då handlar det om att tänka mer på vilken forskning som efterfrågas utanför högskolans väggar.
– Vi behöver också bredda oss vad gäller studenterna och locka både fler män och fler nyanlända till högre utbildning. Internationalisering är en annan sak jag vill att vi ska satsa på, att utveckla utbyten så att fler studenter från Högskolan i Gävle kan åka ut i världen och studera.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: Utveckling och innovation, Attraktiv arbetsgivare och Ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har särskilt fokus på utifrån ert uppdrag?

– Ledarskap och medarbetarskap. Vi behöver fokusera mer på att man som anställd också har ett ansvar för arbetsplatsen, inte minst den psykosociala miljön. Det hänger naturligtvis ihop med ett gott ledarskap. Ledare måste i sin tur få rimliga villkor för att utföra sitt jobb, det handlar bland annat om att inte ha för stora arbetsgrupper.

Vilket av dessa områden tror du är den största utmaningen i framtiden för staten som helhet och vad anser du att vi inom staten behöver göra för att ta oss an den utmaningen?

– Staten är ganska okänd som arbetsgivare, det är knappt man vet att högskolor är statliga. Vi måste bli bättre på att visa på vår mångfacetterade verksamhet.

Berätta något som du har gjort som du är riktigt stolt över!

– Att jag har lyckats jobba med både ledning och forskning i min karriär, det är något av en bedrift faktiskt!

Har du någon dold talang?

– Jag är bra på att laga mat, särskilt risotto. Mitt partytrick är att jag kan skriva baklänges med vänster hand.

Kort om Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle har cirka 17 000 studenter och erbjuder ett 50-tal utbildningsprogram och påbyggnadsutbildningar. 400 kurser finns inom humaniora, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. 

Antal anställda: cirka 700 personer 

Ort: Gävle

Länk till Högskolan i Gävles webbplats