”Det är viktigt att ge lika mycket ansvar som befogenheter”

Han uppskattar samverkansavtal, har lärt sig mycket om ledarskap från det militära och får en kick av att se personer utvecklas. Sedan den 1 maj 2018 är Martin Norsell rektor för Högskolan Dalarna.

Bild: Martin Norsell, rektor på Högskolan Dalarna.

Du är professor i militärteknik och har tolv år på Försvarshögskolan bakom dig, senast som prorektor och forskningschef. Vad tar du med dig därifrån in i ditt nya uppdrag?
– Jag tar med mig insikten om att det indirekta ledarskapet är så mycket svårare än det direkta. När man leder chefer är det lätt att gå in och peta i detaljerna men det är viktigt att ge lika mycket ansvar som befogenheter. Det har jag lärt mig från det militära.

Vad finns det för skillnader i att vara chef på Försvarshögskolan och på Högskolan Dalarna?
– Inte särskilt mycket egentligen, men intresset för ledarskap är nog generellt större bland militärer än i akademin. För militärer är det något av det viktigaste i yrkesutövningen men för akademiker är det bara en del av yrket.

Vilka är dina erfarenheter av arbetsgivarpolitiska frågor?
– Jag har kommit i kontakt med flera delar men en sak som jag verkligen uppskattade på Försvarshögskolan var samverkansavtalet med facket. Det blir verkligen mycket bättre om man tar diskussioner och synpunkter innan man fattar beslut istället för att tycka till och ifrågasätta efteråt. Vi vill ju alla göra det bästa för arbetstagarna.

Vilka utmaningar har ni som myndighet framför er?
– En konkret utmaning är lokalerna, de börjar bli gamla och behöver ses över. Det är också min uppgift att få den här högskolan, med verksamhet i Borlänge, Falun och på nätet, att hålla ihop och se sig som en enhet. Vi har ungefär 5000 studenter på campus och 10 000 som läser på distans via nätet. Digitaliseringens påverkan på framtidens utbildningsväsende tror jag att flera utförare kommer att behöva hantera. Vad förväntar sig dagens barn när de är redo för vidareutbildning? Hur får vi den kollegiala känslan när många lärare inte är på plats? Det är inte helt lätt men något vi i varje fall har börjat tänka på.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram: utveckling och innovation, attraktiv arbetsgivare och ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har speciellt fokus på?
– Jag skulle säga att det är ledarskapet kopplat till akademin. I den akademiska världen är det inte självklart att chefserfarenhet är en merit utan det är akademiska poäng som räknas. Vi vill att förståelsen för ledarskap ska öka och utbildar både de som är arbetsgivarföreträdare och till exempel ämnesföreträdare i ledarskap.

Vilket av dessa områden anser du att staten som helhet borde satsa mer på?
– Det är enormt viktigt att staten är en attraktiv arbetsgivare med tanke på hur det ser ut idag. Vi blir färre som arbetar samtidigt som behoven av arbetskraft ökar. Om vi inte kan hitta medarbetare kan vi inte utföra våra uppdrag på ett bra sätt och det kan på sikt leda till att samhällskontraktet går förlorat. Vi behöver de bästa för att kunna ge en bra utbildning. Där kommer innovationen in för om vi inte har tillräckligt med människor måste vi hitta på något. Är det AI, robotar eller kanske växeltjänstgöring som är lösningen?

Berätta något som du har gjort som du är riktigt stolt över!
– Att coacha någon till förändring och se en personlig utveckling ger verkligen en kick och det är jag stolt över att ha fått vara med om. På samma sätt gillar jag att sätta igång stora system och se resultat, även om det dröjer flera år.

Har du någon dold talang?
– Nej. Jag är transparent med alla mina talanger.