”Det är ett roligt uppdrag att vara arbetsgivarföreträdare”

Charlotte Ingvar-Nilsson är sedan april 2017 generaldirektör på Myndigheten för press, radio och tv. Frågor som rör jämställdhet och kompetensförsörjning ligger henne varmt om hjärtat. Hon är även en hejare på att laga kläder.

 Bild på generaldirektör Charlotte Ingvar Nilsson.

Du har ju tidigare varit bland annat enhetschef och departementsråd på Kulturdepartementet. Vilka är dina erfarenheter av arbetsgivarpolitiska frågor?

– Även om jag inte har varit myndighetschef tidigare ingår det i uppdraget som enhetschef att företräda arbetsgivaren. På kulturdepartementet talade vi mycket om vår roll i det avseendet. Min erfarenhet är att det är ett roligt uppdrag att vara arbetsgivarföreträdare. Vi jobbar för något större och jag ska leda medarbetarna mot det. Det är en utmaning och jag gillar utmaningar!

Är det någon särskild fråga som du tar med dig in i ditt nya uppdrag?

– Jämställdhet ligger mig varmt om hjärtat. Det värsta jag vet är när något hindrar människor från att utvecklas och jag har jobbat mycket med att bli medveten om hur jag till exempel fördelar arbetsuppgifter på män och kvinnor. Jag tror att man som chef måste vara medveten om att man då och då kommer att ramla ner i "fallgroparna" men det viktiga är att kunna ta sig upp igen och se mönstret. Titta på statistik till exempel, det är ett bra redskap för att belysa ojämställdhet.

Inom vilka områden tror du det är viktigt att vi som statliga arbetsgivare tar ställning för att möta framtidens utmaningar? Vad ser du att du kan bidra med?

– Jämställdhet och kompetensförsörjning. Ur kvalitetssynpunkt är det viktigt att ta in folk som kommer från ett annat håll med andra erfarenheter. På mitt tidigare arbete pratade vi också mycket om rörlighet, att man rör på sig och söker sig till nya arbetsplatser och tjänster. Det är viktigt både för individens och statens utveckling. Man måste få gå djupt i en fråga men också se att ens kunskap kan komma till stor nytta även någon annanstans. Nu är vi med i nätverket Rörlighet i staten. Det är verkligen bra, inte minst för en sådan liten myndighet som vi med 30 tjänster.

– Jag tror också att min erfarenhet av att jobba i Regeringskansliet är en stor fördel, jag är insatt i politiken och har erfarenhet av hur politiker tänker.

I arbetet med att ta fram en strategi för statliga arbetsgivare togs tre målområden fram. Utveckling och innovation, Attraktiv arbetsgivare och Ledarskap. Är det något av dessa områden som ni har speciellt fokus på utifrån ert uppdrag?

– Utveckling och innovation, helt klart. Mediebranschen genomgår en stor förändring där digitaliseringen spelar en mycket stor roll. Vi har Medieutredningen som kommer att medföra stora förändringar för medielandskapet, vilket också kommer att påverka vårt arbete i hög grad.

Vilket av dessa områden tror du är den största utmaningen i framtiden och vad anser du att vi inom staten behöver göra för att ta oss an den?

– Digitaliseringen är viktig för hela staten, där behöver vi vara en knutpunkt för kunskapsutbyte och driva en enhetlighet i frågorna. Vi är ju så många, vi har verkligen möjligheten att göra någonting bra.

Berätta något som du har gjort som du är riktigt stolt över!

– I samband med en ledarskapsutbildning intervjuade jag min dåvarande rätts- och expeditionschef om hur han uppfattade mig som ledare och fick bland annat beskrivningen att jag är som en fågelmamma som knuffar ut sina ungar för att de ska upptäcka att de kan flyga, jag vet att de kan, men medarbetarna inser inte riktigt att vingarna bär. Det kändes bra, då kände jag mig stolt över vad jag har presterat som chef.

Har du någon dold talang?

– Jag är väldigt bra på att fixa trasiga kläder med nål och tråd så att det inte syns.

Kort om: Myndigheten för press, radio och tv

Myndigheten för press, radio och tv arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press radio och tv. Myndigheten beslutar bland annat om sändningstillstånd för aktörer på radio- och tv-marknaden, samt presstöd till tidningar.

Antal anställda: Cirka 30 personer

Ort huvudkontor: Stockholm

Länk till Myndigheten för press, radio och tvs webbplats