Kompetensförsörjning

Genom den arbetsgivarpolitiska delegeringen vilar ansvaret för statliga verksamheters kompetensförsörjning ytterst på respektive myndighetschef. Ett ansvar som förutsätter såväl strategiskt som operativt arbete för lyckas attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla den kompetens som behövs för att nå målen för verksamheten.

För statliga arbetsgivare handlar det om att säkra en kompetensförsörjning, på både kort och lång sikt, utifrån myndighetens uppdrag, krav på rättssäkerhet, effektivitet, god service, hög tillgänglighet och den gemensamma målsättningen att präglas av ett inkluderande synsätt.