För dig som är ledare i staten

Att vara ledare i statlig verksamhet innebär att du utifrån ditt chefs- eller ledaruppdrag representerar din arbetsgivare och i den rollen är en tydlig arbetsgivarföreträdare gentemot medarbetarna och deras företrädare.

De statliga verksamheterna är kunskapsintensiva och uppdraget ofta komplext. Som ledare behöver du ta ansvar för och driva verksamhetens utveckling inom ramen för ditt uppdrag men också agera utifrån en helhetssyn och alltid se till myndighetens bästa. Genom ett inkluderande och tillitsfullt ledarskap skapar du bättre beslutsunderlag och förutsättningar för dina medarbetare att ta ett aktivt ansvar för verksamheten och dess utveckling. Ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö skapar stimulerande, kreativa och attraktiva arbetsplatser. 

För dig som är ledare har vi här samlat material som kan vara intressant för dig. Vi tror att det är berikande och nödvändigt att ibland ta sig tid att reflektera över olika perspektiv. Vi hoppas att innehållet ska bidra till att du enkelt kan hitta nya infallsvinklar i olika frågor kopplade till ditt chefs- och ledarskap.