Ersättning från och med dag 15

Från den 15:e kalenderdagen i sjukperioden kan Försäkringskassan betala sjukpenning på normalnivå om villkoren för detta är uppfyllda. Ersättningen är cirka 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

När arbetstagaren får sjukpenning från Försäkringskassan mellan dag 15 och 365 utgår avtalsreglerat sjukpenningtillägg från arbetsgivaren enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T.

På inkomster upp till 8 prisbasbelopp är tillägget 10 procent. För inkomstdelar över 8 prisbasbelopp är tillägget 87,6 procent. Det innebär att arbetstagaren får en kompensation (sjukpenning plus ersättning från arbetsgivaren) med totalt cirka 90 procent av lönen.