Regeringsuppdrag: Praktik i staten

Här finns råd och stöd till dig vars myndighet har i uppdrag att tillhandahålla praktikplatser till vissa grupper.

Regeringen har gett myndigheterna i uppdrag att under 2016-2020 tillhandahålla praktikplatser för nyanlända arbetssökande samt för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Det ena uppdraget innebär att myndigheterna tillsammans ska tillhandahålla 1000 praktikplatser per år för nyanlända. Tanken med praktiken för nyanlända är att de ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper i svenska, få ett ökat nätverk samt få kunskap om arbete på statliga myndigheter. Praktiken ska kunna kombineras med andra insatser, till exempel utbildning i svenska för invandrare.

Det andra uppdraget innebär att myndigheterna tillsammans ska tillhandahålla 1000 praktikplatser per år för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga. Genom praktiken ska praktikanterna få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter.

De myndigheter som omfattas av uppdraget finns listade i respektive uppdrag, se länkar nedan.

Vad ska myndigheten göra?

Myndigheterna har ansvar för att se över sin verksamhet och kartlägga var det kan finnas möjlighet att skapa praktikplatser och sedan ställa dem till Arbetsförmedlingens förfogande. I dialog med myndigheten hjälper sedan Arbetsförmedlingen till att matcha praktikplats med praktikant.

Myndigheterna ska också redovisa praktikplatser och upplägg för Statskontoret.

Vad gör Arbetsgivarverket?

Vi ansvarar för information, rådgivning och utbildning inom vårt område, det vill säga arbetsgivarfrågor. Vi för också en diskussion med facken på en central nivå.

Vad gör Arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingen informerar om praktikinsatser och vilka krav som finns på myndigheterna. Arbetsförmedlingen har också ansvar för att, i dialog med myndigheten, matcha praktikplatser med praktikanter. Arbetsförmedlingens ordinarie regionala organisation för nationella arbetsgivare samordnar praktikplatserna.

Statskontoret följer upp och redovisar hur uppdraget går. Mer om uppföljningarna kan du läsa på Statskontorets webbplats: Statskontorets redovisning av praktikuppdragen maj 2019

Hur kommer jag igång?

Varje myndighet (även nationella) har en regional kontaktperson som man kan diskutera det övergripande upplägget med. Om det inte redan finns en etablerad kontakt nås denna via Arbetsförmedlingens kundtjänst på 0771 416 416. Arbetsgivare kan välja ordinarie köval för arbetsgivare. Alla arbetsförmedlare som svarar på den linjen ska vara uppdaterade och förberedda.

Tänk på att:

  • En praktikant inte ska betraktas som anställd. Därför kan inte samma krav ställas som på anställda arbetstagare.
  • Praktikanten inte ska ersätta en ordinarie anställd.
  • Under praktiken kan Arbetsförmedlingen kalla praktikanten till uppföljningssamtal, jobbsökaraktiviteter eller vägledning.
  • För nyanlända kan praktiken kombineras med utbildning i svenska eller dylikt.
  • Varje praktikant ska ha en handledare (men en person kan vara handledare för flera praktikanter).
  • Myndigheten som anordnar praktikplatsen är ansvarig för praktikantens arbetsmiljö.
  • Det är viktigt att praktikanten är inskriven på Arbetsförmedlingen för att hen ska få ersättning och omfattas av personskade- och grupplivförsäkringar tecknade av Arbetsförmedlingen.