Utlandsbelopp

Högstbelopp (kronor/månad) för merkostnadstillägg från och med 2023-01-01 framgår av länken i rutan "Aktuella belopp". Observera att transportposten (se asterisk * i tabell) för vuxen kan ökas med högst 6 000 kronor/månad i de fall arbetsgivaren bedömer att arbetstagaren och/eller den vuxna medföljande har behov av bil eller motsvarande transportbehov.

För arbetstagare med medföljande make, maka eller sambo som på grund av utlandsstationeringen går miste om förvärvsinkomst, kan ett särskilt belopp per månad (medföljandetillägg) betalas till arbetstagaren. Högstbelopp (kronor/månad) för medföljandetillägg är 15 312 kronor under 2023.