Utlandsbelopp

Högstbelopp (kronor/månad) för merkostnadstillägg från och med 2022-07-01 framgår av länken i rutan "Aktuella belopp". Observera att transportposten (se asterisk * i tabell) för vuxen kan ökas med högst 5 556 kronor/månad i de fall arbetsgivaren bedömer att arbetstagaren och/eller den vuxna medföljande har behov av bil eller motsvarande transportbehov.

För arbetstagare med medföljande make, maka eller sambo som på grund av utlandsstationeringen går miste om förvärvsinkomst, kan ett särskilt belopp per månad (medföljandetillägg) betalas till arbetstagaren. Högstbelopp (kronor/månad) för medföljandetillägg är 14 087 kronor under 2022.