Utlandsbelopp

Högstbelopp (kr/mån) för merkostnadstillägg från och med 2019-07-01 framgår av tabellen till höger. Observera att transportposten (se asterisk * i tabell ) för vuxen kan ökas med högst 3 528 kr/mån i de fall arbetsgivaren bedömer att arbetstagaren och/eller den vuxna medföljande har behov av bil eller motsvarande transportbehov.

För arbetstagare med medföljande make, maka eller sambo som på grund av utlandsstationeringen går miste om förvärvsinkomst, kan ett särskilt belopp per månad (medföljandetillägg) betalas till arbetstagaren. Högstbelopp (kr/mån) för medföljandetillägg är 13 562 kr under 2019.