Utlandsbelopp

Högstbelopp (kr/mån) för merkostnadstillägg från och med 2020-07-01 framgår av tabellen till höger. Observera att transportposten (se asterisk * i tabell) för vuxen kan ökas med högst 3 667 kr/mån i de fall arbetsgivaren bedömer att arbetstagaren och/eller den vuxna medföljande har behov av bil eller motsvarande transportbehov.

För arbetstagare med medföljande make, maka eller sambo som på grund av utlandsstationeringen går miste om förvärvsinkomst, kan ett särskilt belopp per månad (medföljandetillägg) betalas till arbetstagaren. Högstbelopp (kr/mån) för medföljandetillägg är 13 795 kr under 2020.