URA-försäkring

Vid utlandsstationering enligt URA är det arbetsgivarens skyldighet att teckna URA-försäkring för arbetstagaren hos Kammarkollegiet. Försäkringen kan även tecknas för medföljande familjemedlemmar som omfattas av förmåner enligt kontraktet.

Försäkringen innehåller ett personskadeskydd på skadeståndsrättslig grund och ett försäkringsskydd som motsvarar skyddet i en reseförsäkring.

Avtal om ersättning vid olycksfall och dödsfall under utlandstjänstgöring

Avtalet reglerar möjligheten för arbetsgivare att i särskilda fall medge ersättning vid olycksfall eller dödsfall under utlandstjänstgöring, med högre belopp än vad som regleras i andra former (Centralt avtal 2006-06-28).

Frågor och svar Personal utomlands och myndigheters möjlighet att anställa utanför Sverige

Kontakt

Kontakta Dan Hultgren på e-post eller ring 08-700 14 07 om du har frågor om utlandstjänstgöring för statligt anställda.