Minnesanteckningar från Utlandsrådet

Minnesanteckningar 2021-06-10
Minnesanteckningar  2021-03-31
Minnesanteckningar 2020-12-11
Minnesanteckningar 2020-06-11
Minnesanteckningar 2019-12-12
Minnesanteckningar 2019-06-12

Minnesanteckningar 2021-06-10

1. Mötet öppnades

Åsa Krook öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna. Närvarande: Mats Eriksson, Sanna Feldell, Christel Hedin, Hanna Schmidt, Henrik Mungenast, Torbjörn Pettersson, Anna-Karin Silverin, Pia Blank Thörnroos, Henrik Stålspets och Mattias Torell.

2. Förslag till dagordning godkändes

3. Minnesanteckningar från tidigare möte

Behandlades minnesanteckningar från sammanträdet den 11 december 2020.

4. Val av ersättare i Utlandsrådet

Efter anmälan från Sida välkomnades Anna Skoglund som ny ersättare i rådet.

5. Merkostnadstillägg

Dan Hultgren informerade om pågående omräkningar av högstbelopp för  merkostnadstillägg per den 1 juli 2021. Resultatet av omräkningen tillställs Skatteverket för beslut. De nya högstbeloppen tillkännages på Skatteverkets respektive Arbetsgivarverkets hemsidor. Informerades att nästa omräkning av nya Merkostnadstillägg samt nya OKE för UVA sker per 1 januari 2022.

6. Nuläge Coronapandemin

Rådets ledamöter informerade om nuläge avseende Coronapandemins konsekvenser samt frågor relaterade till Covid-19 vaccinering för utsända avhandlades.

7. Övriga frågor

Övrig fråga ställdes av Anna-Karin Silverin gällande beskattning när arbetstagare som varit utsända i särskilt utsatta områden erhåller av arbetsgivaren bekostad hälso-undersökning upp till fyra månader efter avslutad insats/anställning.

Rådets nästkommande mötestider.
Tisdag den 19 okt. kl. 14.00
Fredag den 10 dec. kl. 10.00
Åsa Krook avslutade mötet och tillönskade en trevlig sommar!

Vid minnesanteckningarna

Dan Hultgren

 

Minnesanteckningar 2021-03-31

1. Mötet öppnades

Gunnar Holmgren öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.  Närvarande: Mats Eriksson, Sanna Feldell, Johan Hansson, Christel Hedin, Hanna Schmidt, Åsa Krook, Henrik Mungenast, Torbjörn Pettersson, Anna-Karin Silverin Pia Blank Thörnroos, Henrik Stålspets, Mattias Torell och Erland Törngren, Kammarkollegiet.

2. Förslag till dagordning godkändes

3Minnesanteckningar från tidigare möte

Behandlades minnesanteckningar från sammanträdet den 11 december 2020.

4. Val till Utlandsrådet

Efter anmälan från Sida hälsades Torbjörn Pettersson och Johan Hansson välkomna som ny ledamot respektive ersättare i rådet.

5. Nuläge Coronapandemin

Rådets ledamöter informerade om nuläge avseende Coronapandemins konsekvenser samt frågor relaterade till Covid-19 vaccinering för utsända avhandlades.

6. Merkostnadstillägg

Dan Hultgren informerade om förestående anpassning till marknadens förändrade
modellutbud avseende komponent ´familjebil större´ i beräkningen av merkostnads-tilläggets s.k. ”biltillägg” inför omräkningen per den 1 januari 2022.

7. Platsbesökresa

Fråga kring platsbesöksresa 2021/22 väcktes.

8. Övriga frågor

Fråga om mötesfrekvens/-former lyftes.

9. Rådets nästkommande mötestider

Torsdag den 10 juni kl. 14.00
Tisdag den 19 okt. kl. 14.00
Fredag den 10 dec. kl. 10.00

Gunnar Holmgren tackade för idag och avslutade mötet.

Vid minnesanteckningarna

Dan Hultgren

 

Minnesanteckningar 2020-12-11

1. Mötet öppnades

Dan Hultgren öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
Närvarande: Mats Eriksson, Sanna Feldell, Christel Hedin, Hanna Schmidt,
Åsa Krook, Henrik Mungenast, Julia Norinder, Pia Blank Thörnroos, Mattias Torell och Erland Törngren, Kammarkollegiet.

2. Förslag till dagordning godkändes

3Minnesanteckningar från tidigare möte

Behandlades minnesanteckningar från sammanträdet den 11 juni 2020.

4. Val till Utlandsrådet

 Efter anmälan från FBA hälsades Henrik Mungenast och Ola Pettersson välkomna som ny ledamot respektive ersättare i rådet.

5. Merkostnadstillägg

Nya Merkostnadstillägg, omräkning per 1 januari 2021.Dan Hultgren informerade om pågående omräkningar av högstbelopp för merkost-nadstillägg per den 1 januari 2021. Resultatet av omräkningen tillställs Skatteverket för beslut. De nya högstbeloppen tillkännages på Skatteverkets respektive Arbetsgi-varverkets hemsidor. Informerades att nästa omräkning av nya Merkostnadstillägg sker per den 1 juli 2021.

6. ”URA – Tilläggsförsäkring Mödravård och förlossning”

Erland Törngren Kammarkollegiet informerade om erfarenheter och utfall av ”URA – Tilläggsförsäkring Mödravård och förlossning”.

7. Nuläge Coronapandemin

Rådets ledamöter gav information och diskussion följde kring nuläge och Coronapandemins konsekvenser.

8. Rådets nästkommande mötestider

Rådets mötestider för 2021 bestämdes.
Onsdag den 31 mars kl. 10.00
Torsdag den 10 juni kl. 14.00
Tisdag den 19 okt. kl. 14.00
Fredag den 10 dec. kl. 10.00

Dan Hultgren avslutade mötet och tillönskade en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vid minnesanteckningarna

Dan Hultgren

 

Minnesanteckningar 2020-06-11

1. Mötet öppnades

Dan Hultgren öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
Närvarande: Mats Eriksson, Sanna Feldell, Christel Hedin,
Anna-Karin Silverin, Henrik Stålspets och Pia Blank Thörnroos.

2. Förslag till dagordning godkändes

3Minnesanteckningar från tidigare möte

Behandlades minnesanteckningar från sammanträdet den 12 december 2019.

4. Val till Utlandsrådet

Efter anmälan från Försvarsmakten hälsades Henrik Stålspets välkommen som ny ledamot i rådet.

5. Merkostnadstillägg

Nya Merkostnadstillägg, omräkning per 1 juli 2020
Dan Hultgren informerade om pågående omräkningar av högstbelopp för merkost-nadstillägg per den 1 juli 2020. Resultatet av omräkningen tillställs Skatteverket för beslut. De nya högstbeloppen tillkännages på Skatteverkets respektive Arbetsgivar-verkets hemsidor. Informerades att nästa omräkning av nya Merkostnadstillägg samt nya OKE för UVA sker per 1 januari 2021.

Dan Hultgren avslutade mötet och tillönskade en skön sommar.

Vid minnesanteckningarna

Dan Hultgren

 

Minnesanteckningar 2019-12-12

1. Mötet öppnades

Gunnar Holmgren öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
Närvarande: Mats Eriksson, Sanna Feldell, Åsa Krook, Anna Norberg,
Bo Pettersson, Pia Blank Thömroos, Hanna Schmidt, Mattias Torell.

2. Förslag till dagordning godkändes

3Minnesanteckningar från tidigare möte

Behandlades minnesanteckningar från sammanträdet den 12 juni 2019.

4. Val till Utlandsrådet

 Anmälan av ny ersättare, MSB. Anna-Karin Silverin anmäldes som ny ersättare vid MSB.

Anmälan av ny ledamot, Regeringskansliet. Hanna Schmidt anmäldes som ny ledamot vid Regeringskansliet.

5. ”URA – Tilläggsförsäkring Mödravård och förlossning”

Dan Hultgren informerade om ny reglering i URA gällande graviditet och ny 10 a. Erland Törngren Kammarkollegiet informerade om kompletterande utökat försäkringsskydd genom tilläggsförsäkring 'URA - mödravård och förlossning'.

8. Merkostnadstillägg

Nya Merkostnadstillägg, omräkning per 1 januari 2020.
Dan Hultgren informerade om pågående omräkningar av högstbelopp för merkostnadstillägg per den 1 januari 2020. Resultatet av omräkningen tillställs Skatteverket för beslut. De nya högstbeloppen tillkännages på Skatteverkets respektive Arbetsgivarverkets hemsidor. Informerades att nästa omräkning av Merkostnadstillägg sker per 1 juli 2020.

9. Nya OKE för UVA

Nya OKE för UVA, omräkning per 1 januari 2020.
Dan Hultgren informerade om pågående omräkningar av OKE för UVA per den
1 januari 2020. Resultat av omräkning tillställs UD och Sida. Informerades att nästa årliga omräkning av OKE för utsända på UVA sker per den 1 januari 2021.

10. Sammanträdestider för 2020

Torsdag den 16 april kl.14.00 Onsdag den 21 oktober kl. 10.00
Torsdag den 11 juni kl.14.00 Fredag den 11 december kl. 10.00

Gunnar Holmgren avslutade mötet.

Vid minnesanteckningarna

Dan Hultgren

 

Minnesanteckningar 2019-06-12 

1. Mötet öppnades

Eva Liedström Adler öppnade mötet och hälsade deltagarna välkomna.
Närvarande: Mats Eriksson, Sanna Feldell, Owe Jordan, Åsa Krook,
Karolin Lindberg, Bo Pettersson, Pia Blank Thömroos och Mattias Torell.

2. Förslag till dagordning godkändes

3Minnesanteckningar från tidigare möte

Behandlades minnesanteckningar från sammanträdet den 15 december 2018.

4. Merkostnadstillägg

Nya Merkostnadstillägg, omräkning per 1 juli 2019.
Dan Hultgren informerade om pågående omräkningar av högstbelopp för merkostnadstillägg per den 1 juli 2019. Resultatet av omräkningen tillställs Skatteverket for beslut. De nya högstbeloppen tillkännages på Skatteverkets respektive Arbetsgivarverkets hemsidor. Informerades att nästa omräkning av nya Merkostnadstillägg samt nya OKE för UVA sker per 1 januari 2020.

Eva Liedström Adler avslutade mötet och tillönskade en skön sommar.

Vid minnesanteckningarna

Dan Hultgren

 

 

Frågor och svar Personal utomlands och myndigheters möjlighet att anställa utanför Sverige