Tjänsteexport

Arbetstagare som utlandsstationeras inom en myndighets tjänsteexportverksamhet omfattas av URA.

Om arbetstagarens lön inte beskattas i Sverige ska detta hanteras inom ramen för utlandskontraktet på så sätt att lön och/eller kostnadsersättningar regleras så att summan av nettolön och kostnadsersättningar blir densamma som om beskattningsbar bruttolön utbetalats.

 

 

Frågor och svar Personal utomlands

Kontakt

Kontakta Dan Hultgrendan.hultgren@arbetsgivarverket.se eller 08-700 14 07 om du har frågor om utlandstjänstgöring för statligt anställda.