Utlandskontrakt - Nationell expert

Här har vi tagit fram ett exempel på ett URA-kontrakt för arbetstagare som ska tjänstgöra som nationell expert i EU.

Exemplet innehåller en del redan ifyllda uppgifter och kan fungera som mall inför kontraktsskrivning. Komplettera med de uppgifter som är relevanta i det aktuella fallet.

Exemplet på ifyllt URA-kontrakt gäller för en arbetstagare vid myndigheten som ska tjänstgöra som nationell expert i Bryssel under två år och som har medföljande make/maka/sambo och barn.

Inför kontraktsskrivningen kan arbetsgivaren behöva kontrollera vissa förhållanden som är förutsättningar för att kontraktet ska kunna tecknas, till exempel att arbetstagaren, och i förekommande fall medföljande familjemedlemmar:

  • Genomgått föreskriven läkarundersökning
  • Fått nödvändiga/lämpliga vaccinationer
  • Fått nödvändiga uppehålls- och arbetstillstånd
  • Under utlandstjänstgöringen är fortsatt folkbokförda i Sverige
  • Omfattas av svensk socialförsäkring (kontrolleras hos Försäkringskassan)
  • Samt att arbetstagaren under hela utlandsstationeringen är fullt skattskyldig i Sverige.

 

Frågor och svar Personal utomlands och myndigheters möjlighet att anställa utanför Sverige

Exempel på utlandskontrakt

Kontakt

Kontakta Dan Hultgren på e-post eller ring 08-700 14 07 om du har frågor om utlandstjänstgöring för statligt anställda.