Frågebatteri om arbetsmiljö för chefer med medarbetare på distans

Är du chef över medarbetare som arbetar på distans? Här finns en lista med frågor som du kan ställa i anslutning till tecknandet av överenskommelsen eller efter att den har börjat gälla. Frågorna tar upp olika områden som särskilt rör arbetsmiljö på hemmakontoret.

Kom ihåg att stämma av regelbundet eftersom arbetsmiljö är en färskvara. 

Frågor

Under vissa frågor finns exempel på faktorer som kan vara bra att ta upp.

Hur mår du när du arbetar på distans?

Hur tycker du att det går att utföra arbetet på distans?

 • Faktorer som påverkar upplevelsen.
 • Krav - resurser. Balans?
 • Tydlighet i vad som ska utföras och hur.
 • Vad görs var? Balans kontoret - distansarbetsplats.
 • Stöd från chef och kollegor som påverkar distansarbetet positivt.

Känner du dig trygg när du arbetar på distans?

 • Tredje man, till exempel kund, arbetssökande, medborgare.
 • Nära relationer.

Hur upplever du din digitala arbetsmiljö när du arbetar på distans?

 • Digitala system.
 • Tillräcklig kompetens.
 • Uppkoppling.

Hur ser dina rutiner ut när du arbetar på distans?

 • Gränsdragning arbete - återhämtning
 • Kontakt med kollegor under arbetsdagen
 • Variation och rörelse, ute och inne

Hur ser din huvudsakliga arbetsplats ut när du arbetar på distans?

Vet du hur du ordnar en bra ergonomisk arbetsplats när du arbetar på distans?

 • Ha skärmen i höjd med ögonen. Tips! Lap top-ställ, låda eller böcker och separat tangentbord och mus.
 • Bra belysning. Allmän- och bordsbelysning. 
 • Datorskärmen ska placeras så att ljuset faller in från sidan. 
 • Möjlighet att skärma av dagsljus med gardin eller persienn.
 • Bländad? Testa gärna ”kepstricket”: Sätt handen i pannan som om det vore en keps. Om du tycker att det känns behagligare så är du bländad.
 • Möjlighet att stänga av störande ljud.
 • Bra stol. Tips! Om du använder en vanlig stol kan du ha en kudde att sitta på eller bakom ryggen. 

Finns det något annat som rör arbetsmiljön när du arbetar på distans som du vill lyfta?

Avsluta och utvärdera

Avsluta samtalet tillsammans genom att utvärdera vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Fortsätt med det som fungerar och ändra på det som inte gör det.

Dela gärna insikterna med kollegor och skyddsombud/arbetsmiljöombud för att utveckla arbetssätt och fånga upp värdefulla idéer för framtiden.

Pågående anställning