Lokala omställningsmedel

Nedan finns länk till ett informations- och presentationsmaterial om de båda avtalen. Kontakta din rådgivare om du har frågor.

Översiktlig information om innehåll, tillämpning och bakgrund till Avtal om lokala omställningsmedel och Avtal om omställning. (pdf)

Avtal om lokala omställningsmedel

Syftet med de lokala omställningsmedlen är att utifrån verksamhetens behov bidra till finansiering av ett långsiktigt lokalt omställningsarbete. Detta arbete ska genom proaktiva omställningsåtgärder och aktiviteter stödja både verksamhetens och arbetstagarnas utveckling utifrån arbets-linjen och ett längre arbetsliv.

Avtal om lokala omställningsmedel