Moderna beredskapsjobb

Statliga myndigheter har fått regeringens uppdrag att genom tidsbegränsade anställningar i så kallade moderna beredskapsjobb, anställa personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Moderna beredskapsjobb är statliga anställningar med lägre kvalifikationskrav och med arbetsuppgifter som idag inte utförs alls eller i otillräcklig omfattning.

Stopp för moderna beredskapsjobb

Arbetsförmedlingen inför stopp på anvisningar till extratjänster och moderna beredskapsjobb från och med den 1 januari 2019. Pågående beslut om moderna beredskapsjobb omfattas inte, utan löper på den tid beslutet är fattat.

Läs mer i Arbetsförmedlingens pressmeddelande

Ett modernt beredskapsjobb är en tidsbegränsad anställning som riktar sig till den målgrupp som omfattas av regeringsuppdraget. Det vill säga personer som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen och är långtidsarbetslösa eller nyanlända och som står långt ifrån arbetsmarknaden. För anställningar inom ramen för den arbetsmarknadspolitiska åtgärden Moderna beredskapsjobb kan statliga arbetsgivare få ett särskilt anställningsstöd i form av bidrag till lön och handledning.

Statliga arbetsgivare samarbetar med Arbetsförmedlingen i rekryteringen till moderna beredskapsjobb. Det är arbetsgivaren som fattar beslut om anställning och Arbetsförmedlingen som fattar beslut om anställningsstöd. Vid rekryteringen till moderna beredskapsjobb kommer statliga arbetsgivare att, utöver kraven på förtjänst och skicklighet, vid urval och inför beslut om anställning särskilt beakta om den sökande omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Anställda med moderna beredskapsjobb omfattas av det centrala kollektivavtalet Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA). VASA som funnits sedan 2013 är det kollektivavtal som ska tillämpas på arbetsmarknadspolitiskt motiverade tidsbegränsade anställningar i statliga verksamheter. Anställningar vars särskilda syfte är att ge individen möjlighet till arbetslivserfarenhet och utveckling samt öka möjligheten till ett arbete på reguljära arbetsmarknaden.