Aktivt medarbetarskap

Statliga arbetsgivare vill ha aktiva och ansvarstagande medarbetare. Ett aktivt medarbetarskap innebär att medarbetarna tar ansvar för sitt arbete och bidrar till verksamhetens utveckling, det förutsätter i sin tur engagerade ledare som styr genom värderingar och mål.

Webbutbildning Medarbetarskap

De statliga verksamheterna är mycket olika, både till uppdrag och storlek, men förenas i den gemensamma arbetsgivarpolitiska utgångspunkten att statliga ledare är tydliga arbetsgivarföreträdare som skapar förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap och tillsammans med medarbetarna driver verksamhetens utveckling. I webbutbildningen får du som arbetsgivare stöd att utveckla medarbetarskapet. 

Vi rekommenderar webbläsarna Google Chrome och Microsoft Edge för webbutbildningen.

Starta webbutbildningen Medarbetarskap

Webbutbildning Medarbetarskap