Kan en anställning som omfattas av en arbetsmarknadspolitisk åtgärd överklagas?

Ja, ett beslut om anställning utifrån VASA-avtalet kan överklagas på samma sätt som andra statliga anställningar.