Kan arbetsgivaren krigsplacera arbetstagare med stöd av anställningsavtalet, trots att krigsplacering aldrig nämndes när personen anställdes?

 Ja. Arbetsgivaren kan när som helst under anställningen fatta beslut om krigs-placering med stöd av författning. En krigsplacering är en planeringsåtgärd.