Kan arbetsgivaren bestämma att läkarintyg ska vara utfärdade av t.ex. läkare inom företagshälsovården?

Arbetsgivaren kan begära att läkarintyg eller tandläkarintyg ska vara utfärdade av den läkare eller tandläkare som arbetsgivaren anvisar, se 7 kap. 3 § villkorsavtalen. Det behöver då inte finnas särskilda skäl (särskilda skäl krävs dock om arbetsgivaren till exempel även begär ett så kallat "förstadagsintyg").

Arbetsgivaren bedömer om det finns behov av att hänvisa en arbetstagare till anvisad läkare. Innan ett sådant beslut fattas ska den berörda arbetstagarens arbetstagarorganisation informeras om det tilltänkta beslutet och den lokala arbetstagarorganisationen har rätt att begära förhandling med arbetsgivaren om det tilltänkta beslutet, 2 kap. 1 § villkorsavtalen. Om en arbetstagare vägrar att uppsöka anvisad läkare kan det ses som att arbetstagaren inte medverkar till sin rehabilitering.

Mer information

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - OFR/S,P,O

Villkorsavtal Arbetsgivarverket - Seko

Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket - Saco-S

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering