Vad händer om du inte uppfyller kravet på att utreda och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta sexuella trakasserier?

Du kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till den som drabbats.