När ska du som arbetsgivare utreda påståenden om på sexuella trakasserier?

När du får kännedom om och fått bekräftat att någon anser sig sexuellt trakasserad på arbetsplatsen ska du utan dröjsmål starta en utredning.