Vem kan få pensionsersättning enligt övergångsbestämmelsen i omställningsavtalet?

Till skillnad från tidigare Trygghetsavtal, så finns det i nya avtal om omställning inte någon möjlighet till så kallad pensionsersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Arbetstagare som sägs upp på grund av arbetsbrist under 2015 och 2016 omfattas dock i vissa fall av reglerna om pensionsersättning enligt tidigare Trygghetsavtal, detta enligt övergångsbestämmelsen i 5 kap. 1 § avtal om omställning. En förutsättning är att arbetstagaren varit anställd inom det statliga avtalsområdet i minst 10 år närmast tidpunkten för entledigande.

Observera att bestämmelsen inte gäller vid överenskommelse om frivillig avgång enligt 2 kap. 16 §.

Mer information

Avtal om omställning