Vem beviljar arbetstagaren särskild pensionsersättning?

Särskild pensionsersättning kan beviljas en tidigare arbetstagare som uppfyller förutsättningarna i 2 kap. 13 § Avtal om omställning. Det är Omställningsnämnden som prövar och beslutar om förmånen.