There is a license error on this site:
00155DE2A780 is not a valid mac-address
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Hur stor är premien som arbetsgivaren ska betala?

Hur stor är premien som arbetsgivaren ska betala för att finansiera särskild pensionsersättning?

Premien betalas för arbetstagare som den sista anställningsdagen är 57 år och som högst 63 år och 6 månader.

Premiens storlek varierar med den enskilde arbetstagarens anställningstid i staten och pensionsunderlag.

I tabellen visas exempel på premiens storlek utifrån följande förutsättningar:

  • 57 år men inte passerat 63 år och 7 månader sista anställningsdagen
  • Minst 360 månaders anställningstid i staten kan tillgodoräknas

För att få en korrekt beräkning av premien i det enskilda fallet hänvisas till SPV.

Mer om hur premien beräknas och blankett för anmälan finns på SPV:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

Pensionsunderlag

57 år

60 år

63 år

63 år 6 mån

250 000

120 000

400 000

75 000

10 000

500 000

240 000

800 000

150 000

20 000

750 000

360 000

1 200 000

225 000

30 000