Hur stor är premien som arbetsgivaren ska betala för att finansiera särskild pensionsersättning?

Premien betalas för arbetstagare som den sista anställningsdagen är 57 år och som högst 63 år och 6 månader.

Premiens storlek varierar med den enskilde arbetstagarens anställningstid i staten och pensionsunderlag.

I tabellen visas exempel på premiens storlek utifrån följande förutsättningar:

  • 57 år men inte passerat 63 år och 7 månader sista anställningsdagen
  • Minst 360 månaders anställningstid i staten kan tillgodoräknas

För att få en korrekt beräkning av premien i det enskilda fallet hänvisas till SPV.

Mer om hur premien beräknas och blankett för anmälan finns på SPV:s webbplats (öppnas i nytt fönster)

Pensionsunderlag

57 år

60 år

63 år

63 år 6 mån

250 000

120 000

400 000

75 000

10 000

500 000

240 000

800 000

150 000

20 000

750 000

360 000

1 200 000

225 000

30 000