Hur länge måste arbetsgivaren förhandla om det inte går att bli överens med arbetstagarorganisationerna i en förhandling om arbetsbrist?

Det finns egentligen ingen tidsgräns. Arbetsgivaren ska ha informerat och förhandlat på ett sätt som är rimligt och arbetstagarorganisationerna ska ha haft rimlig tid att sätta sig in i informationen och givits tillräckligt med utrymme för förhandling.