Vilka anställningar får tillgodoräknas vid beräkning av anställningstid för rätt till utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst", NOR?

Anställningstid i staten får tillgodoräknas samt anställning i verksamhet som har blivit förstatligad, om inte särskilda skäl föranleder annat. En utförligare redogörelse finns i avsnitt 3 i skriften Om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst".

Mer information

Förordning om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" [Riksdagen, Svensk författningssamling]