Har en arbetstagare rätt till utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst", NOR om denne uppnår sina 30 år men slutar sin anställning innan utdelningen?

Ja, om arbetstagaren har uppnått den efterfrågade anställningstiden i staten har arbetstagaren rätt till utmärkelsen och kan delta vid utdelningen trots att denne inte längre arbetar kvar.

Mer information

Förordning om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" [Riksdagen, Svensk författningssamling]