Var kan arbetsgivaren vända sig med frågor kring om anställningstid ska tillgodoräknas en arbetstagare rörande utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst", NOR vid till exempel förstatligad verksamhet?

Arbetsgivarverket kan hjälpa till med att till exempel utreda frågor om huvudmannaskapsbyte som ofta kan vara besvärligt. För att kunna reda ut frågan själv kan arbetsgivaren använda sig av till exempel Statskalendern, Statsliggaren (gamla regleringsbrev), Svensk författningssamling (exempelvis instruktioner för tidigare existerande myndigheter) och sökningar på internet.

Mer information

Förordning om utmärkelsen "För nit och redlighet i rikets tjänst" [Riksdagen, Svensk författningssamling]