Vilken information bör framgå i annonsen när vi ska rekrytera till moderna beredskapsjobb?

Av informationen om anställningen bör inledningsvis framgå att anställningen är ett beredskapsjobb och syftar till att anställa personer som omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Av annonsen ska framgå vilka kvalifikationer den sökande ska och bör ha, kopplade till kravprofilen och tjänstens innehåll. Kvalifikationskraven kan följas av texten:

”Utöver kraven ovan, kommer vi – vid urval och inför beslut om anställning – särskilt att beakta om den sökande omfattas av den arbetsmarknadspolitiska åtgärden, moderna beredskapsjobb.”

En information om att arbetsgivaren samarbetar med Arbetsförmedlingen i rekryteringen samt en information till de sökande att kontakta sin handläggare på Arbetsförmedlingen om de är intresserade av att söka anställningen kan underlätta rekryteringen. 

Se mall/checklista samt exempelannonser nedan.

Mer information

Mall/checklista för vad en annons för moderna beredskapsjobb bör innehålla

Exempelannonser för moderna beredskapsjobb

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten