Vi vill komma igång med rekryteringen av moderna beredskapsjobb. När bör vi prata med arbetstagarorganisationerna?

Det är lämpligt att informera arbetstagarorganisationerna innan ni fattar beslut om att påbörja arbetet med att ta fram och rekrytera till moderna beredskapsjobb (11 § MBL).