Vem fattar beslut om att anställningsstöd kan utgå för en anställning inom ramen för Moderna beredskapsjobb?

Det är Arbetsförmedlingen som med stöd av Förordning (2015:503) om särskilt anställningsstöd, fattar beslut om anställningsstöd till arbetsgivaren för en anställning inom ramen för åtgärden Moderna beredskapsjobb.