Vem fattar beslut om att anställa en person på ett Modernt beredskapsjobb?

Det är arbetsgivaren som fattar det formella anställningsbeslutet vid en rekrytering till ett modernt beredskapsjobb det vill säga en tidsbegränsad anställning med ett särskilt arbetsmarknadspolitiskt syfte.