Vad krävs för att arbetsgivaren ska kunna få anställningsstöd för en anställd med ett modernt beredskapsjobb?

Det är Arbetsförmedlingen som fattar beslut om det särskilda anställningsstödet. För information om vilka krav som måste vara uppfyllda för att ni som arbetsgivare ska få bidrag för en anställning inom ramen för Moderna beredskapsjobb ber vi er att kontakta Arbetsförmedlingens kundtjänst på 0771-416 416.