Vad kan Arbetsgivarverket hjälpa till med när vår myndighet ska rekrytera inom ramen för regeringsuppdraget Moderna beredskapsjobb i staten?

Arbetsgivarverket kan ge råd och stöd till sina medlemsmyndigheter, via de kontaktpersoner som myndigheterna utsett, i de frågor som uppkommer kring tillämplig arbetsrättslig lagstiftning och det gällande kollektivavtalet Särskilt villkorsavtal för vissa tidsbegränsade anställningar (VASA). Till exempel frågor om lönesättning, anställningsprocess, syftet med de individanpassade villkoren i VASA med mera. Arbetsgivarverket faciliterar också samverkan och erfarenhetsutbyte mellan de statliga arbetsgivarna kring regeringsuppdraget om Moderna beredskapsjobb inom ramen för till exempel sektorverksamheten och andra medlemsaktiviteter.