Vad gäller kring lönesättning i en arbetsmarknadspolitiskt motiverad anställning till exempel ett modernt beredskapsjobb?

Det Särskilda villkorsavtalet för vissa anställningar (VASA) innehåller inga lägsta löner eller andra överenskommelser med de fackliga organisationerna utan bygger på individuell lön. VASA innehåller ingen reglerad löneöversyn. Lön bestäms vid anställningen och gäller för hela anställningsperioden utifrån en värdering av arbetsuppgifterna med beaktande av personens förmåga och kompetens. Om det är fråga om ett modernt beredskapsjobb som ska pågå längre än 12 månader kan det vara lämpligt att se över  lönesättningen för kommande anställningsperiod om ytterligare högst 12 månader.

Mer information

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA).