Räknas den tidsbegränsade anställningen i ett modernt beredskapsjobb med vid beräkning av anställningstid enligt reglerna om allmän visstidsanställning?

Nej, anställningar som omfattas av villkorsavtalet VASA räknas inte med vid beräkning av anställningstid enligt reglerna om allmän visstidsanställning, 1 kap. 3 § VASA.

Mer information

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA)