Kan ett anställningsbeslut om ett modernt beredskapsjobb överklagas?

Statliga anställningar kan som huvudregel överklagas, så även ett beslut om anställning inom ramen för åtgärden moderna beredskapsjobb i staten.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten