Hur länge kan en arbetstagare vara anställd på ett modernt beredskapsjobb vid myndigheten?

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA) ska tillämpas på arbetsmarknadspolitiskt motiverade tidsbegränsade anställningar. VASA utgör en egen tidsbegränsningsgrund och medger en anställningstid om sammanlagt högst 24 månader hos en och samma arbetsgivare.

Arbetsförmedlingen beviljar anställningsstödet för högst 12 månader i taget och för maximalt 24 månader. Eftersom de kan bevilja stödet för högst 12 månader i taget kan det bli aktuellt med ytterligare en period med modernt beredskapsjobb. I så fall handlar det om en ny tidsbegränsad anställning hos arbetsgivaren som denna ska informera om i enlighet med reglerna i anställningsförordningen.

Mer information

Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA).