Behöver vi anslå ett beslut om anställning till ett modernt beredskapsjobb?

Beslut om anställning anslås på myndighetens anslagstavla (7 § Anställningsförordningen).