Hur attraherar vi rätt målgrupp när vi utlyser moderna beredskapsjobb?

Ta kontakt med Arbetsförmedlingen och kom överens om hur ni vill lägga upp rekryteringsprocessen. Arbetsförmedlingen kan till exempel, utifrån er kravprofil, göra ett urval av lämpliga kandidater. Begränsa i övrigt informationen till myndighetens anslagstavla.