När får myndigheterna tillgång till återrapporteringen av kompetenskategorier?

Myndigheter direkt under regeringen får återrapporteringen i månadsskiftet januari/februari. Rapporten skickas per post.