Kan man få lönestatistik avseende chefer enligt BESTA?

Arbetsgivarverket producerar i nuläget ingen officiell lönestatistik över chefer. Variabeln chef används främst för att kunna plocka bort chefer ur statistiken för att den ska spegla lönenivåerna i staten. Från och med insamlingen av lönestatistik i september 2019 har chefer en ny klassificering i BESTA vilket kommer resultera i statistik även för chefer.