Kan man få lönestatistik avseende chefer enligt BESTA?

Arbetsgivarverket producerar ingen officiell lönestatistik över chefer. Variabeln chef används främst för att kunna plocka bort chefer ur statistiken för att den ska spegla lönenivåerna i staten.

Mer information

Tidsanvändningsstatistik, förklaringar (pdf)