Hur mäts löneutvecklingen för kollektivet, identiska individer och identiska individer med identisk BESTA?

Kollektiv löneutveckling mäter löneutvecklingen för samtliga individer vid två tidpunkter.

Löneutvecklingen för identiska individer mäter löneutvecklingen för de individer som ingår vid båda mättillfällena.

Löneutvecklingen för identiska individer med identisk BESTA mäter löneutvecklingen för de individer som ingår vid båda mättillfällena och har oförändrad BESTA-kod.

Mer information

Rapporten Löneutveckling på det statliga avtalsområdet, statistikperioden september 2013 - september 2014