Vad är "stupstocken" och när aktualiseras den?

Om arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen inte vid fastställd revisionstidpunkt har slutit lokalt kollektivavtal om nya löner, ska de gemensamt begära stöd från de centrala parterna i syfte att nå en överenskommelse.

Om oenighet därefter ändå kvarstår och slutligen en lokal lönenämnd försökt underlätta för parterna att finna en förhandlingslösning fördelar lönenämnden ett beräknat revisionsbelopp (gäller endast avtal med OFR/S,P,O och Seko).

Mer information

Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O (RALS 2017-2020)

Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S (RALS 2010-T)

Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko (RALS 2017-2020)