Har varje enskild arbetstagare rätt att få den procentsats som anges i oenighetsbilagan (stupstocken)?

Nej, det finns inga individgarantier i RALS-avtalen. De angivna procentsatserna i oenighetsbilagan ska beräknas för kollektivet och ska vid oenighet fördelas på individerna utifrån avtalens löneprinciper (gäller endast avtal med OFR/S,P,O och Seko).

Mer information

Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O (RALS 2017-2020)

Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Saco-S (RALS 2010-T)

Ramavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko (RALS 2017-2020)