Vad är en lönebild?

En lönebild är en bild av en verksamhets, eller delar av en verksamhets, löner. Det finns inget facit för hur en lönebild ska se ut. I RALS-avtalen står det att "Arbetsgivaren ska även presentera en bild av löneläget och lönespridningen för den lokala arbetstagarorganisationen." Vidare är instruktionen: "Lönebilden ska framför allt bygga på den centrala partsgemensamma statistiken, men också på annan information som lokala parter finner relevant".

Mer information

Ramavtal, Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O (RALS 2017–2020)

Ramavtal, Arbetsgivarverket och Saco-S (RALS 2010-T)

Ramavtal, Arbetsgivarverket och Seko (RALS 2017-2020)