Vad innebär det att arbetsgivaren vidtar stöd- och anpassningsåtgärder vid en funktionsnedsättning som sätter ned arbetsförmågan?

Stöd- och anpassningsåtgärder för en person med en funktionsnedsättning som sätter ned hens arbetsförmåga innebär att konsekvenserna av funktionsnedsättningen ska elimineras eller reduceras i sådan mån att personen kommer i en jämförbar situation med personer som inte har funktionsnedsättningen.

Exempel på sådana stöd- och anpassningsåtgärder (även kallad tillgänglighetsåtgärder) kan vara tekniska hjälpmedel, särskilda arbetsredskap, förändringar i den fysiska arbetsmiljön, förändringar av arbetsuppgifter, arbetstider eller arbetsmetoder.